Vårt arbeid

Hvert år blir 200 000 barn født i verden med leppe-, kjeve- eller ganespalte. Noen ganger kan tilstanden være livstruene og i mange tilfeller betyr det et liv i ekskludering. Vårt oppdrag er å bruke frivillig helsearbeid til å utføre operasjoner som gir barn og voksne mulighet til å leve et verdig liv.

Underernæring og utenforskap

Å være født med leppe-, kjeve- eller ganespalte betyr at det kan være vanskelig å få i seg nok næring. For små barn kan det være livstruende, og noen barn dør som nyfødt eller i ung alder. I tillegg til de fysiske vanskene med leppe-, kjeve- og ganespalte, påvirkes også barnets selvbilde og sosiale forhold. I lav- og mellominntektsland blir barn og voksne ofte tvunget inn i et liv i utenforskap. Mange får ikke gå på skole, omgås med familie og venner eller vise seg ute i offentligheten. De lever i skjul, uten kontakt med omverdenen.

”Jeg får ikke lov til å leke med de andre barna i landsbyen. Jeg skjønner ikke hvorfor de kaller meg «bungi» (spalte) når jeg heter Jane Rose.”

Jane Rose (7 år) fra Filippinene

Kostnadsfrie operasjoner

For mange familier er kirurgi ikke et alternativ. Dette skyldes blant annet at de ikke har råd til en operasjon eller at det ikke er tilstrekkelig tilgang på kvalifisert medisinsk personell i landet. Siden 1982 har Operation Smile arbeidet med å finne disse familiene rundt om i verden for å tilby gratis operasjoner, slik at barna kan få leve et liv med de samme mulighetene som sine jevnaldrende.

To milliarder mennesker verden over har ikke tilgang til sikker, kirurgisk behandling i dag. En av Operation Smiles grunnleggende verdier er at uansett hvor i verden du er født og hvilken økonomi du har, så har hvert enkelt individ rett til omsorg og hjelp. Vi ønsker at alle barn skal få denne muligheten.

Slik foregår et oppdrag

Hvert år opererer vi cirka 13 000 pasienter. Vanligvis varer et internasjonalt oppdrag i sju til ti dager hvor mellom 50 og 80 medisinske frivillige fra rundt 15 land deltar. Selve oppdraget starter med at teamet fra Operation Smile undersøker de potensielle pasientene. Det kan involvere flere hundre familier som endelig har fått muligheten til en sikker-, kirurgisk operasjon. En del av prosessen er å kartlegge hvem som faktisk kan bli operert siden sykdom, lav alder eller undernæring kan føre til at en operasjon ikke kan gjennomføres. Teamet utfører mellom 100 og 150 operasjoner på et oppdrag.

I Operation Smile samarbeider vi med lokale myndigheter og hjelpeorganisasjoner i landet. Oppdragene gjennomføres i henhold til WHOs regler for sikre operasjoner. Vårt medisinske team opererer oftest fire til fem dager på et oppdrag sammen med ansatte fra lokale sykehus. En operasjon for leppespalte kan ta mindre enn én time, og en operasjon for ganespalte kan ta opptil to timer.

Robert Ituze, 8 måneder gammel, Rwanda. Foto: Margherita Mirabella.

Før pasienten reiser hjem får familien og pasienten opplæring i hvordan såret skal pleies og informasjon om medisiner, og hygieneartikler som de få utlevert av Operation Smile.

På omtrent 60 prosent av oppdragene er flertallet av de frivillige rekruttert lokalt. Denne type oppdrag er mest bærekraftige i det lange løp, og de er billigere å gjennomføre. På de fleste oppdragene er det imidlertid behov for enkelte utenladske spesialiter. Samtidig når vi ut til flere geografiske områder og har mulighet til å tilby mer kontinuerlig behandling.

Permanente klinikker

Når en pasient blir operert betyr ikke det nødvendigvis at pasienten er ferdigbehandlet. Takket være støtten fra givere har vi bygget et stort antall permanente helårsklinikker for å hjelpe pasienter som trenger pleie over en periode. I dag finnes det 31 slike klinikker fordelt på 16 land, od de tilbyr varierende grad av pleie og oppfølging innenfor en rekke disipliner fra operasjoner til kjeveortopedi og psykologhjelp.

Utdanning og kunnskapsoverføring

Plastikkirurg Malin Hakelius i Jimma, Etiopia, 2014. Foto: Jörgen Hildebrandt

Utdanning og opplæring av lokalt personell er en del av våre oppdrag. På hvert oppdrag foregår det kunnskapsutveksling mellom våre internasjonale frivillige og lokale sykepleiere og andre spesialister. For eksempel arrangerer vi kurs i hjerte- og lungeredning (HLR), som lokalt helsepersonell gir opplæring i til sine kolleger.

Målet med kunnskapsutvekslingen er å bidra til å bedre tilgangen og kvaliteten på den kirurgiske behandling som tilbys lokalt, slik at pasienter i fremtiden kan få hjelp uten å være avhengig av at Operation Smile er til stede.


Resultat: over 300 000 operasjoner

Barn som hopper av glede i Mosambik, der vi var på et oppdrag og utførte operasjoner for leppe-kjeve-ganespalte.

Takket være engasjementet og kompetansen fra frivillige, og den helt nødvendige støtten fra givere har vi siden 1982 gjennomført over 300 000 operasjoner i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Hver operasjon forandrer en persons liv og samtidig påvirkes hele familien. For små barn kan det tidvis handle ofte om å overleve, og større barn kan en operasjon medføre at det blir slutt på utenforskap og mobbing, og at de får gå på skolen. Å kunne leke, lære og delta i aktiviteter styrker selvfølelse og gir et positivt syn på fremtiden. Mange barn har allerede fått denne muligheten, og mange barn venter fortsatt på den. Våre frivillige er stadig ute på nye oppdrag for å forandre liv.