Bli frivillig i Operation Smile

I løpet av våren 2021 har våre internasjonale frivillige igjen kunnet reise ut for å delta på oppdrag både internasjonalt og lokalt, selv om de større internasjonale oppdragene fortsatt er svært redusert i både størrelse og omfang. Derfor tar vi dessverre ikke imot flere frivillige akkurat nå. Koordineringen av nordiske frivillige skjer gjennom Operation Smile Sverige.

Koordineringen av nordiske frivillige skjer gjennom Operation Smile Sverige.

Medisinsk kompetanse

Våre medisinske frivillige har solid kunnskap og lang erfaring innenfor sitt spesialistfelt. Denne kunnskapen og erfaringen har de valgt å dele uten kompensasjon.

Plastikkirurger

Plastikkirurgene må ha mye erfaring i behandling av pasienter med leppe-,kjeve-og ganespalte.

Anestesileger og barneleger Må ha gjennomført kurs i avansert hjerte- og lungeredning (AHLR) for barn. PALS (Pediatric Advanced Life Support), APLS (Advanced Pediatric Life Support) og EPLS (European Pediatric Life Support) godkjennes, men undervisningen i HLR må følge de internasjonale HLR-retningslinjene og ikke de særnorske retningslinjene. Opplæringen må ha blitt gjennomført i løpet av de to siste årene. Anestesileger anbefales også å ha sertifikat for å ha gjennomført kurs i avansert hjertr- og lungeredning for voksne.

Anestesileger I søknaden omtales dette kurset som ACLS (Advanced Cardiac Life Support). Opplæringen må ha blitt gjennomført i løpet av de to siste årene.

 
Det beste med oppdragene er resultatet av arbeidet vårt. Det er et veldig lite bidrag fra meg som har så enorm betydning for en annen person. Vi bruker noen timer av livet vårt og forandrer et annet menneskes liv for alltid.

– Sture Blomberg, anestesielege og frivillig siden 2013

Sykepleiere

Det er primært spesialsykepleiere som kan være frivillig for Op. Smile. Anestesi-, operasjons-, intensiv- og barnesykepleiere er aktuelle spesialiteter. Ulike krav i oppdragslandene medfører at anesesisykepleiere normalt ikke vil kunne arbeide på operasjonsstuen, men det er flere anestesisykepleiere som jobber på PACU (postanesthesia care unit).

Sykepleiere må ha gjennomført kurs i avansert hjerte- og lungeredning (AHLR) for barn. PALS (Pediatric Advanced Life Support), APLS(Advanced Pediatric Life Support) godkjenne, men undervisningen i HLR må følge de internasjonale HLR-retningslinjene og ikke de særnorske retningslinjene. Oppløringen må ha blitt gjennomført i løpet av de to siste årene.

Logopeder

For logopeder som vil bli frivillige hos oss kreves erfaring fra arbeid med barn som har leppe-kjeve-ganespalte, fra de siste årene.

Medisinske ingeniører

For medisinske ingeniører som vil bli frivillige hos oss kreves det minst tre års arbeidserfaring i yrket, utenfor operasjonsstue, eller minst ett års arbeidserfaring på operasjonsstue.

Spørsmål?

Send oss en e-post på norge@operationsmile.org , eller kontakt Kirsten Sartz, Senior Coordinator i Operation Smile Norge, via e-post kirsten.sartz@operationsmile.org.