Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål? Her svarer vi på spørsmålene vi oftest får om Operation Smile.

Om LEPPE-KJEVE-GANESPALTE (LKG)

Hva er leppe-kjeve-ganespalte?

Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) er en ansiktsdeformitet som er omtrent like vanlig over hele verden. Hvert tredje minutt blir et barn med LKG født et sted i verden, omtrent ett barn per 500-750. Les mer om leppe-kjeve-ganespalte her.

Hvordan oppstår leppe-kjeve-ganespalte?

Leppe-kjeve-ganespalte utvikler seg tidlig i fosterstadiet, når «sømmene» i ansiktet ikke lukkes, men de eksakte årsakene er ikke klare. Forskning tyder på at en kombinasjon av genetiske og miljømessige faktorer er involvert. Eksempler på miljøfaktorer er forurensning, matlaging innendørs over åpen ild og ernærings- og vitaminmangel hos mor.

Hvorfor leppe-kjeve-ganespalte?

Hvert år blir 200 000 barn født i verden med leppe-, kjeve- eller ganespalte. I ressurssvake land er det sjelden mulighet for operasjon, og for de barna venter ofte et liv med alvorlige medisinske og sosiale komplikasjoner. I de fleste tilfeller betyr det et liv i ekskludering og noen ganger er ansiktsdeformitetene direkte livstruende. Vårt oppdrag er å, ved hjelp av medisinske frivillige, utføre trygge operasjoner som gir barn og voksne mulighet til å leve et fullverdig liv.

VIRKSOMHETEN

Hvordan arbeider Operation Smile under koronapandemien?

Korona-pandemien har gjort at vi har blitt tvunget til å utsette tusenvis av spalteoperasjoner og annen tilhørende pleie. I løpet av våren 2021 har imidlertid noen av våre internasjonale frivillige igjen kunnet reise ut for å delta på både internasjonale og lokale oppdrag, selv om de internasjonale, større oppdragene fortsatt er sterkt begrenset i størrelse og omfang. Vi har derfor tilpasset driften til en viss grad og bistår alle pasientene som venter i de økende køene på andre måter.

Hva er Operation Smile?

Operation Smile er en politisk og religiøst uavhengig hjelpeorganisasjon. Organisasjonen ble stiftet i 2010 og er en del av Operation Smile International, som startet i USA i 1982. Vi jobber i dag i over 40 land og er helt avhengige av våre medisinske frivillige; plastikkirurger, anestesileger, sykepleiere og annet helsepersonell fra totalt over 60 land. Takket være økonomiske bidrag fra våre givere kan vi fortsette våre aktiviteter og hjelpe flere mennesker

Hvordan ser organisasjonen ut?

I dag jobber Operation Smile i over 40 land, hvorav omtrent 30 er «programland» (lav- og mellominntektsland der de medisinske oppdragene utføres) og 11 er «ressursland». Norge er et ressursland og hovedformålet er å samle inn midler til de internasjonale operasjonene og å rekruttere svensk helsepersonell som frivillige.

Hvor mange medisinske oppdrag gjennomfører Operation Smile hvert år?

Vi utfører rundt 150 legeoppdrag per år, og i de fleste oppdrag opereres det 100-150 barn og unge – noen ganger også eldre pasienter. Mange av våre oppdrag er lokale, med flertallet av frivillige fra det aktuelle landet.

Hvordan finner Operation Smile barna som har behov for operasjon?

I hvert land hvor Operasjon Smile er aktiv er det lokale organisasjoner som blant annet jobber med å spre informasjon om LKG og Operation Smile via radio, plakater og sykehus. De lokale organisasjonene samarbeider også med myndigheter og helseinstitusjoner for å nå ut til familier som har barn med leppe-kjeve-ganespalte i ansiktet.

Hvilken hjelp får familiene med reise og bosted under oppdraget?

Turen til legestasjonen er en stor hindring for mange familier på grunn av kostnadene som er involvert. Siden Operasjon Smile ikke vet på forhånd hvem som møter opp, er det vanskelig å hjelpe til med å finansiere turer. Barna og pårørende som kommer til legemisjonen får derimot overnatting og mat under oppholdet der, ofte i samarbeid med en lokal hjelpeorganisasjon. De får også hjelp til å finansiere hjemreisen, alternativt organisert transport, og mulighet for transporthjelp ved besøk til kommende oppdrag.

Hvem får en operasjon?

Alle som kommer til et oppdrag, skal gjennom en rekke undersøkelser slik at legene kan vurdere om de tilhører riktig pasientgruppe. I tillegg undersøker de om barnet for eksempel har en infeksjon, noe som gjør at en operasjon ikke kan gjennomføres. Andre årsaker til at man velger å la være å operere kan være at barnet er underernært og at det derfor utgjør en for stor risiko for at barnet kan bli bedøvet. De som ikke blir operert kan få annen hjelp fra Operation Smile, for eksempel kosttilskudd for å gå opp i vekt. Mange kommer da tilbake og får en ny sjanse til operasjon ved neste legeoppdrag.

Hvilken standard er det på den hjelpen som barna får tilbud om?

Alle i Operation Smile jobber i henhold til «Global Standards of Care», en beskrivelse av rutiner og arbeidsmåter. Målet er å sikre trygg drift og at alle pasienter får samme profesjonelle omsorg. Vi jobber også basert på WHOs «Safe Surgery Saves Lives», som har som mål å forbedre sikkerheten til kirurgisk behandling over hele verden.
 
Alle operasjoner dokumenteres og følges opp i forskningsøyemed. I tillegg er det en kontinuerlig utveksling mellom medisinske frivillige, noe som fører til økt kunnskap og stadig utvikling av nye teknikker.

Hvordan følger dere opp barna som opereres?

Alle barn gjennomgår en oppfølging noen dager etter operasjonen. Hensikten er å sikre at barnet ikke for eksempel har fått en infeksjon eller blødning. Alle er også informert om sårstell og viktigheten av oppfølgingskontroller og får tilbud om å komme tilbake til kontroll etter seks måneder og etter ett år.

Hvorfor sendes medisinske frivillige fra hele verden?

I de fleste landene vi opererer i, mangler vi både personell og økonomiske ressurser. I Rwanda, et land med 12 millioner innbyggere, er det foreløpig kun to utdannede plastikkirurger. På Madagaskar, med 26 millioner innbyggere og et område større enn Frankrike, er det tre plastikkirurger.
 
I hvert land hvor Operation Smile jobber etableres det en lokal organisasjon som rekrutterer medisinske frivillige, organiserer videreutdanning for lokalt medisinsk personell og samler inn midler. Våre frivillige jobber alltid sammen med lokale ansatte under oppdragene. Med støtte i form av opplæring, utstyr og økonomiske ressurser bygges det opp lokale høykvalitets og selvhjulpne klinikker over tid.
 
I de landene der det er mulig, utfører vi lokale legeoppdrag der flertallet av de medisinske frivillige er fra det aktuelle landet; rundt 60 prosent av våre oppdrag er i dag lokale. I tillegg til å være det mest langsiktige bærekraftige, har lokale oppdrag også fordelen av lavere kostnader. Gjennom lokale oppdrag når vi ut til flere geografiske områder og kan også tilby behandling fortløpende.

Får de medisinske frivillige betalt?

Nei, vi betaler ikke våre frivillige. Vi står imidlertid for reise til og fra oppdraget, overnatting og for frokost og lunsj. De fleste frivillige tar ferie eller fritid til å reise på oppdrag med oss.

StØTT Operation Smile

Hvordan støtter jeg Operation Smile?

Alle donasjoner mottas med stor takk. Les mer om hvordan du kan støtte oss her.

Kan jag skänka saker?

Dessverre har ikke Operation Smile Norge mulighet til å motta eller oppbevare for eksempel klær og leker, men hver frivillig samler vanligvis det som kan tas med, via sitt personlige nettverk.

Hvordan brukes pengene?

Hvordan brukes pengene?

Ditt bidrag brukes til å gi mennesker med leppe-kjeve-ganespalte, hovedsakelig barn og unge, operasjonen de trenger for å leve et normalt og verdig liv. Våre ca 6000 medisinske frivillige jobber uten kompensasjon og en stor del av det medisinske utstyret er sponset av bedrifter. Med din hjelp kan vi derfor betale for koordinering, transport og overnatting for de medisinske frivillige, noe som er avgjørende for at et legeoppdrag kan gjennomføres.
 
Ditt bidrag brukes også til å supplere medisiner og medisinsk utstyr. Operation Smile jobber også med langsiktige programmer slik at lav- og mellominntektsland selv kan tilby denne livsviktige behandlingen i fremtiden. Takket være din støtte kan vi kontinuerlig utdanne lokalt helsepersonell og bidra med utstyr og økonomiske ressurser.

Hva koster en operasjon?

Kostnaden for en operasjon varierer avhengig av land, hvor mange internasjonale frivillige som trengs under oppdraget og hvor mye medisinsk utstyr som må sendes. Kostnaden for en operasjon kan dermed variere, men kan koste så lite som 2400 NOK.

Hvor mye penger går til styret og ansatte?

Styret og ansatte i Operasjon Smile Norge jobber uten godtgjørelse, og alle mottar månedlønn.

FIKK DU IKKE SVAR PÅ DITT SPØRSMÅL? TA KONTAKT MED OSS, SÅ HJELPER VI DEG:

Operation smile Norge:

Ida Schage Donovan
Executive Director
+47 98420791
Ida.donovan@operationsmile.org

ANDRE HENVENDELSER:

Operation Smile Norge
os.norway@operationsmile.org