Om Operation Smile

Operation Smile er en politisk og religiøs uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon.

Vår visjon

Vår visjon er en fremtid der alle mennesker har tilgang til sikker kirurgi som forbedrer helse og styrker livskvalitet. Takket være våre medisinske frivillige, som vier sin tid og kunnskap, kan barn i lav og mellominnteksland motta kostnadsfrie operasjoner.

Operation Smile i verden

Operation Smile er en internasjonal hjelpeorganisasjon som utfører sikre, kostnadsfria operasjoner på barn med leppe og ganesplate. Vi arbeider i 40 land og er helt avhengige av våre medisinske frivillige: plastikkirurger, anestesileger og annet helsepersonell fra over 60 land. Takket være økonomiske bidrag fra våre givere kan vi fortsette vår virksomhet og hjelpe fler som trenger det.

Vår historie

Operation Smile ble grunnlagt i 1982 da plastikkirurgen William (Bill) Magee Jr og hans kone, barnepleieren og sosionomen Kathleen (Kathy), reise til Filippinene med en gruppe medisinske frivillige. De ble overveldet over behovet de møtte i befolkningen.

”Foreldrene kom mot oss med sine små barn, de dro i skjorteermene våre og tryglet oss om å hjelpe»

Kathy Magee, Operation Smiles grunnlegger

Till Naga City møtte de nærmere 300 familier som håpet at deres barn skulle få en operasjon, men teamet hadde bare kapasitet til å hjelpe 40 stk. Da de reiste hjem var det med et løfte om å vende tilbake for å hjelpe fler.

Bildet viser teamet fra ett av Operation Smiles første oppdrag. Stedet er Naga City, Filippinene: landet der alt startet.

Kathy och Bill Magee jobbet aktivt for å finne donorer av kirurgisk utstyr og annet relevant materiale til å bruke i operasjon, samtidig som de arrangerte mange ulike pengeinnsamlinger på grasrotnivå. De satte sammen et team på 18 medisinske frivillige – leger, sykepleiere og teknisk personell og vendte på nytt kursen mot Filippinene. Denne gangen kunne de hjelpe ca 100 pasienter. Men mange tusen gjenstod.

I dag er Operation Smile en internasjonal bistandsorganisasjon med et solid nettverk av mange tusen medisinske frivillige fra over 60 land. Vi har utført mer enn 320.000 kostnadsfrie operasjoner på barn ungdommer og unge voksne med leppe og ganespalte. For å styrke helsesystemer og bygge en langsiktig virksomhet i landene vi opererer videreutdanner vi kirurger, anestesileger og sykepleiere i våre samarbeidsland. Vi donerer medisinsk utstyr og har på flere steder etablert klinikker som tilbyr pleie året rundt.